Μενού

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδίκευση είναι η ενασχόληση του ανθρώπου με ένα συγκεκριμένο τομέα εργασίας , με αποτέλεσμα τη βαθύτερη γνώση και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απόδοσής του .


Αφήστε μια απάντηση