Μενού

Εξιστενσιαλισμός

Διεθνής όρος που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφική θεωρία , που αποδίδεται στην ελληνική με τον όρο «υπαρξισμός» .


Αφήστε μια απάντηση