Μενού

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είναι η εκλογίκευση κάποιων πραγμάτων , καταστάσεων , διαδικασιών , ώστε να λειτουργήσουν περισσότερο γόνιμα και δημιουργικά και να αποφευχθούν οι παρενέργειες των ενστικτωδών και των άλογων συμπεριφορών . Ο εξορθολογισμός πηγάζει από την ανάγκη συστηματικότερης , αρμονικότερης ρύθμισης της οικονομικής , κοινωνικής και πολιτικής ζωής μιας χώρας .


Αφήστε μια απάντηση