Μενού

ΕΥΠΙΣΤΙΑ

Είναι η ιδιότητα του ανθρώπου εκείνου ο οποίος πιστεύει εύκολα , χωρίς βασανιστικό έλεγχο , άκριτα πολλές φορές , τη γνώμη και την άποψη των άλλων .


Αφήστε μια απάντηση