Μενού

ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΜΟΣ

1 . ‘Ενωση ανεξαρτήτων και ισότιμων πολιτειών σε ομοσπονδία με σκοπό την ισχυροποίηση και την καλύτερη προαγωγή των συμφερόντων …
2 . Τάση που αποβλέπει στη δημιουργία μεγαλύτερων πολιτειακών οργανισμών , ομοσπονδιών , όχι μόνο σε εθνικά αλλά και σε υπερεθνικά πλαίσια , επειδή κάτι τέτοιο προκρίνεται ως η ιδανικότερη πολιτική πραγματικότητα …


Αφήστε μια απάντηση