Μενού

ΦΕΟΥΔΑΛΙΣΜΟΣ

Μορφή κοινωνικοοικονομικού συστήματος που κυριάρχησε στη διάρκεια του Μεσαίωνα και χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του φέουδου ( ή τιμαρίου ) ως παραγωγικής και ως εξουσιαστικής βάσης ..


Αφήστε μια απάντηση