Μενού

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ

Είναι η υπερβολική αγάπη για τα χρήματα και η τάση συγκέντρωσής τους που γίνεται αυτοσκοπός … Η υπερβολή της αποταμίευσης .


Αφήστε μια απάντηση