Μενού

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Ιδεολογική και πολιτική κίνηση που αποσκοπούσε στην υλική και ηθική ενίσχυση του ελληνισμού κυρίως κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα ( 1821 – 1829 ) .


Αφήστε μια απάντηση