Μενού

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Είναι η επιστήμη που εξετάζει τη φύση των πραγμάτων , τον προορισμό του ανθρώπου , την έννοια του αγαθού προσπαθώντας να διατυπώσει κάποιες γενικές αρχές .. ” Η φιλοσοφία είναι η επιστήμη της αλήθειας ” ( Αριστοτέλης ) .


Αφήστε μια απάντηση