Μενού

ΦΡΟΝΗΜΑ

Ότι αφορά τη βιοθεωρία , την κοσμοθεωρία του ανθρώπου . Γενικότερα το σύνολο των πνευματικών και ηθικών τοποθετήσεών του .


Αφήστε μια απάντηση