Μενού

ΓΑΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η διδασκαλία του Γαληνού , που αφορά στους τέσσερις χυμούς . Σύμφωνα με τη θεωρία του Γαληνού η υγεία είναι αποτέλεσμα της καλής ισσοροπίας των τεσσάρων χυμών ( αίματος , κίτρινης χολής , μαύρης χολής και φλέγματος ) και η νόσος προκύπτει από τη διαταραχή και την κακή ανάμειξή τους .


Αφήστε μια απάντηση