Μενού

ΓΑΜΜΑΚΙΣΜΟΣ

Διαταραχή της ομιλίας που χαρακτηρίζεται από δυσχέρεια ή αδυναμία της προφοράς του γράμματος γάμμα (γ) .


Αφήστε μια απάντηση