Μενού

ΓΑΜΟΤΑΚΙΣΜΟΣ

Περίπτωση τακτισμού , που παρατηρείται στα ψάρια , κατά την οποία αυτά έλκονται προς το αντίθετο φύλο και προς τα νερά , που είναι κατάλληλα για την αναπαραγωγή τους .


Αφήστε μια απάντηση