Μενού

ΓΕΩΦΩΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Ο προσδιορισμός γεωφωτοσταθερών σημείων προσαρμογής με ορθογώνιες συντεταγμένες , κατά την εφαρμογή των φωτογραμμετρικών μεθόδων .


Αφήστε μια απάντηση