Μενού

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΡΜΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για τις απόψεις εκείνες που θεωρούν ότι η εξέλιξη μιας κοινωνίας και συνακόλουθα η ιστορική κίνηση καθορίζεται από γεωγραφικούς ή κλιματολογικούς παράγοντες ….


Αφήστε μια απάντηση