Μενού

ΓΕΩΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Θεωρία που μελετά τις συνθήκες που επικρατούν στους πλανήτες , βάσει γήινων συνθηκών .


Αφήστε μια απάντηση