Μενού

ΓΕΡΟΝΤΟΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Γεροντική όψη που παίρνουν πρόωρα μερικά άτομα με την επίδραση διαφόρων διαταραχών ενδοκρινούς κυρίως φύσης .


Αφήστε μια απάντηση