Μενού

ΓΙΑΝΣΕΝΙΣΜΟΣ

Η κίνηση των οπαδών του Γερμανού ιστορικού Ι. Γιάνσεν , που , με το έργο του “Ιστορία του γερμανικού λαού από την εποχή του Μεσαίωνα ” , έγινε κύρηκας των αρετών της Γερμανίας του Μεσαίωνα κι εξαιτίας της προσήλωσή του στον καθολικισμό αντιστρατευόταν τη Μεταρρύθμιση που θεωρούσε παράγοντα παρακμής .


Αφήστε μια απάντηση