Μενού

ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ

Φιλοσοφικός όρος που σημαίνει την προοδευτική κίνηση μέσω της οποίας δημιουργούνται τα πράγματα ή τα γεγονότα .


Αφήστε μια απάντηση