Μενού

ΓΚΕΤΟ

Οροθετημένες χωρικά περιοχές μέσα στις σύγχρονες πόλεις όπου κατοικούν περιωθιακά τμήματα του πληθυσμού .


Αφήστε μια απάντηση