Μενού

ΓΛΟΥΓΛΟΥΚΙΣΜΟΣ

Κοινώς γουργούρισμα . Χαρακτηριστικός ήχος που παράγεται σε κάθε κοιλότητα του σώματος , όταν αναταράζονται σ’ αυτήν υγρά με αέρα ή αέρια .


Αφήστε μια απάντηση