Μενού

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ Ή ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ

Φιλοσοφικός κλάδος που εξετάζει την εγκυρότητα της γνώσης , τα όρια μέσα στα οποία πραγματοποιείται, τη σχέση γνώσης και πραγματικότητας , κατά συνέπεια τις σχέσεις μεταξύ γνώσης και αλήθειας …


Αφήστε μια απάντηση