Μενού

ΓΟΝΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Το φαινόμενο , κατά το οποίο τα άτομα κάποιου είδους συμβαίνει να παράγουν μόνο άρρενα ή μόνο θήλεα γεννητικά κύτταρα .


Αφήστε μια απάντηση