Μενού

Ηλεκτρολαμπυρισμός

Φαινόμενο που προκαλεί την εκπομπή της ακτινοβολίας κι εμφανίζεται κατά τις ηλεκτρικές εκκενώσεις.


Αφήστε μια απάντηση