Μενού

ΗΘΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΡΜΙΤΙΣΜΟΣ

Είναι οι απόψεις εκείνες που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει το αυτεξούσιο του ανθρώπου, κατά συνέπεια ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος ..


Αφήστε μια απάντηση