Μενού

Καταδαχτυλισμός

Η ψηλάφηση της άκρης του παχέος εντέρου με το δείχτη του χεριού.


Αφήστε μια απάντηση