Μενού

Κατακρημνισμός

Εκτέλεση θανατικής ποινής με ρίψη του καταδίκου σε βάραθρο . Εφαρμοζόταν σε περιπτώσεις βαρύτατων εγκλημάτων , στρεφομένων κυρίως κατά των θεών .


Αφήστε μια απάντηση