Μενού

Καταμορφισμός

Η μεταμόρφωση που γίνεται στην επιφάνεια του στερεού φλοιού της γης ή κοντά σε αυτήν και κατά την οποία σχηματίζονται απλά ορυκτά από σύνθετα του αυτού είδους.


Αφήστε μια απάντηση