Μενού

Καταβολισμός

Στην βιολογία είναι όρος με τον οποίο χαρακτηρίζεται το φαινόμενο της αποδήμησης , της ζωντανής ύλης , που ένα μέρος της μεταβάλλεται σταθερά σε απεκκρίματα.


Αφήστε μια απάντηση