Μενού

Κληρικαλισμός ή κληρικισμός

Όρος που επινοήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους εχθρούς της Εκκλησίας , για να εκφραστεί η αναρμόδια ανάμειξη του κλήρου σε δημόσιες ή ιδιωτικές υποθέσεις , με σκοπό την επιβολή της επιρροής του.


Αφήστε μια απάντηση