Μενού

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΝΤΕΤΕΡΜΙΤΙΣΜΟΣ

Είναι οι απόψεις εκείνες που θεωρούν την ατομική συμπεριφορά ως το αποτέλεσμα της επίδρασης των κοινωνικών παραγόντων …


Αφήστε μια απάντηση