Μενού

Λενινισμός

Το σύνολο των θεωριών του Λένιν, στο μέτρο που αυτές συμπληρώνουν το μαρξισμό και το διαλεκτικό υλισμό, ώστε να αποτελούν το μαρξισμό-λενινισμό. Ο λενινισμός, που αποτελεί την εφαρμογή των μαρξιστικών αρχών στην πράξη και τη συστηματικότερη θεωρητική επεξεργασία τους, είναι η αποδεκτή θεωρία των κομμουνιστικών κομμάτων.


Αφήστε μια απάντηση