Μενού

Λογιστικισμός

Σύστημα που απέβλεπε στην κατάργηση του χρήματος και προτάθηκε από το Βέλγο βιομήχανο Σόλβαϋ (1838-1922). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, όλες οι συναλλαγές έπρεπε να γίνονται με βάση ατομικό βιβλιάριο, που εμφανίζει την οικονομική οντότητα κάθε ατόμου αρχικά και εκ των υστέρων, μετά από την εγγραφή κάθε συναλλαγής του.


Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr