Μενού

Μαγχεστριανισμός

Ο όρος δηλώνει την αποτελεσματική προπαγάνδα υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, που ξεκίνησε από την Αγγλική πόλη Μάντσεστερ (1838-1846), για να επηρεάσει και τις άλλες κυβερνήσεις της Ευρώπης. Οι αντίπαλοι, όμως, οπαδοί μιας ταξικής και πολιτικής προπαγάνδας έδωσαν ειρωνικά στους οπαδούς της υπέρ του ελεύθερου εμπορίου προπαγάνδας το όνομα Σχολή Μαγχεστρίας ή Μαγχεστριανισμός.


Αφήστε μια απάντηση