Μενού

ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ

Είναι η πολιτική που αποβλέπει στην αύξηση της στρατιωτικής δύναμης και ικανότητας με σκοπό αυτή να χρησιμοποιηθεί για ιμπεριαλιστικούς σκοπούς …


Αφήστε μια απάντηση