Μενού

Μιθραϊσμός – Μίθρας

Ο Μίθρας ήταν ο κύριος θεός του Μιθραϊσμού, μιας συγκριτιστικής ελληνιστικής μυστηριακής θρησκείας η οποία αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο κατά τον 2ο και 1ο αιώνα ΠΚΧ και η οποία ασκούνταν στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τον 1ο αιώνα ΠΚΧ ως τον 5ο αιώνα ΚΧ. Ο Μίθρας ήταν αρχαίος περσικός θεός του φωτός και της σοφίας και η προέλευσή του ανάγεται σε μια αρχαιότερη βεδική θεότητα.
Η θρησκεία Μιθραϊσμός, η οποία ξεφεύγει μέχρι σε ένα σημείο από τον παγανισμό, λατρεύτηκε στον Πόντο από την εποχή των Μιθριδατών βασιλέων έως περίπου το 370 μ.Χ. Η θρησκεία του Μίθρα εκφράζεται μέσα από το ιερατείο του, είναι η θρησκεία του καλού και του αγαθού που μάχεται εναντίον του κακού, που εκπροσωπεί ο Αριμάν, τον οποίο τελικά θα νικήσει. 
Ο Μιθραϊσμός υπόσχεται το αιώνιο φως, με λίγα λόγια υπόσχεται να γίνει αυτό που ο Χριστιανισμός ονομάζει Δευτέρα Παρουσία. Όμως για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει οι άνθρωποι να είναι αγνοί, τίμιοι, ειλικρινείς όσο αγνός είναι και ο Μίθρας. Τα πρώτα χρόνια ο Μιθραϊσμός λατρεύεται σε σπηλιές, αλλά αργότερα, μετά τη γέννηση του Ιησού Χριστού, τον αποδέχονται οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες. Τότε βγαίνει από τις σπηλιές και χτίζονται λαμπροί ναοί προς τιμήν αυτού.


Αφήστε μια απάντηση