Μενού

Μιθριδατισμός

Όρος που σημαίνει το βαθμιαίο εθισμό του οργανισμού προς τις δηλητηριώδεις ουσίες. Ο εθισμός επιτυγχάνεται με τη λήψη αρχικά μικρών δόσεων δηλητηρίου, που κατόπιν αυξάνονται προοδευτικά. Η ονομασία οφειλεται στο Μιθριδάτη Στ τον Ευπάτορα, που συνήθισε  τον οργανισμό του στα δηλητήρια με τον τρόπο αυτό, για να αποφύγει πιθανή δολοφονική απόπειρα.


Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr