Μενού

Μονεταρισμός

Στην οικονομία, ο όρος σημαίνει νομισματική μεταρρύθμιση και χρησιμοποιείται συνήθως όχι τόσο για οποιαδήποτε νομοθετική ή διοικητική μεταβολή του νομισματικού ή τραπεζικού συστήματος, όσο για τα κυβερνητικά μέτρα που αποβλέπουν στη ραγδαία μείωση των απαιτήσεων σε βάρος της οικονομίας. Οι απαιτήσεις αυτές βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών κι επιχειρήσεων με τη μορφή χρήματος και καταθέσεις επί προθεσμία και ταμιευτηρίου. Ορισμένοι οικονομολόγοι φρονούν, ότι ο όρος πρέπει, επίσης να εφαρμόζεται και στην άρση αντιπληθωριστικών περιορισμών του νομισματικού συστήματος. Ο όρος, που θα έπρεπε να αποδοθεί στα ελληνικά “χρηματική μεταρρύθμιση”, θεωρείται συνήθως σαν μέτρο, για να τερματίσει τον υπερπληθωρισμό ή να αποτρέψει επικείμενο πληθωρισμό.


Αφήστε μια απάντηση

banner
asxetos.gr