Μενού

Μονισμός

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται κάθε δόγμα, που υποστηρίζει την ύπαρξη μιας μόνο ουσίας και τη μοναδικότητα της πραγματικότητας. Ο Βολφ ορίζει ότι μονιστές λέγονται οι φιλόσοφοι που δέχονται μόνο ένα γένος ουσίας. Με την οντολογική αυτήν έννοια, ο όρος μονισμός δηλώνει κάθε δοξασία, που δέχεται ότι τα πράγματα στο σύνολο τους είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό, είτε ότι ρυθμίζονται από τους ίδιους φυσικούς, λογικούς ή ηθικούς νόμους. Με βάση την ειδικότερη θέση στην οποία στηρίζεται ο μονισμός, διακρίνεται σε οντολογικό, γνωσιοθεωρητικό, βιολογικό, κοινωνικό, ιστορικό και ηθικό μονισμό.


Αφήστε μια απάντηση