Μενού

Μονοφυσιτισμός

Χριστολογική αίρεση, που παρουσιάστηκε τον 5ο αιώνα και για αρκετό διάστημα συντάραξε την Εκκλησία. Κεντρική διδασκαλία της αίρεσης είναι ότι στο πρόσωπο του Χριστού, μετά την ενανθρώπιση, δεν υπάρχουν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Την πλάνη αυτή πρώτος δίδαξε ο αρχιμανδρίτης Ευτυχής στην Κωνσταντινούπολη και ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Διόσκορος.


Αφήστε μια απάντηση