Μενού

Μπενθαμισμός ή Ωφελιμισμός

Η ηθική φιλοσοφία του Άγγλου νομομαθή και φιλοσόφου Ιερεμίς Μπενθάμ, που συνοψίζεται στο δόγμα “να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη  ευτυχία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων”. Κατ’ αυτό, ότι συντελεί στην ευτυχία του ατόμου είναι χρήσιμο. Ο Μπενθαμισμός ή Ωφελιμισμός είναι στην ουσία μια ριζοσπαστική θεωρία. Η αρχή της μέγιστης ευτυχίας χρησιμοποιείται ως μέτρο ελέγχου όλων των κανόνων, ηθικών και νομικών, όλων των θεσμών, καθώς και για την υπόδειξη βελτιώσεων.


Αφήστε μια απάντηση