Μενού

Μπουλανζισμός

Πολιτική κίνηση στη Γαλλία στη τελευταία περίοδο του 19ού αιώνα, με επικεφαλής το στατηγό Γεώργ. Μπουλανζέ, που θεωρήθηυκε επικίνδυνος για τη δημοκρατία. Ο μπουλανζισμός αποτέλεσε την έκφραση της πολιτικής και οικονομικής κρίσης της Γαλλίας την εποχή εκείνη. Ο όρος παρέμεινε στην ιστορία ως συνώνυμος  του γαλλικού μιλιταρισμού της περιόδου αυτής. Ο μπουλανζισμός δεν έδωσε καμιά εποικοδομητική λύση στα προβλήματα που απασχολούσαν τότε τη Γαλλία κι εξέλιπε μετά το θάνατο του Μπουλανζέ, που αυτοκτόνησε στον τάφο της ερωμένης του.


Αφήστε μια απάντηση