Μενού

Νανισμός

Για τα φυτά : Το αισθητά χαμηλό ανάστημα ζωικού και φυτικού οργανισμού. Ο νανισμός στα ζώα και στο άνθρωπο οφείλεται στη διαταραχή της λειτουργίας των ενδοκρινών αδένων. Στα φυτά, ο νανισμός δεν αποτελεί, όπως φαίνεται ασθένεια αλλά ωφέλιμη αντίδραση στην επίδραση των δυσμενών εξωτερικών παραγόντων, με σκοπό τη διατήρηση του είδους, γιατί η καθολική μείωση των διαστάσεων επιτρέπει το γρήγορο τερματισμό όλου του κύκλου της ανάπτυξης του φυτού και δίνει έστω και ελάχιστους σπόρους.
Για τον άνθρωπο : Το αισθητά χαμηλό ανάστημα. Η πιο συχνή αιτία νανισμού είναι η διαταραχή των αδένων έσω έκκρισης. Συμβατικά όλα τα είδη νανισμού χωρίζονται σε δύο ομάδες : συμμετρικός και ασύμμετρος νανισμός. Στην πρώτη ομάδα (συμμετρικός) υπάγονται, ο υποφυσικός νανισμό, ο θυρεογενής και ο υποπλαστικός ή παιδιστικός νανισμό. Στη δεύτερη ομάδα του ασύμμετρου νανισμού υπάγονται, ο ραχιτικός νανισμός, ο νανισμός από χονδροδυστροφία και ο νανισμός από συστηματικά νοσήματα των οστών.


Αφήστε μια απάντηση