Μενού

Ναρκισσισμός

Η υπερβολική αυταρέσκεια, ο αυτοθαυμασμός, ο αυτοερωτισμός από το μυθολογικό
Νάρκισσο. Ψυχοπαθολογικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από υπερβολικό και
αδικαιολόγητο αυτοθαυμασμό και που δεν επηρεάζεται από καμιά καλώς εννοούμενη
κριτική.


Αφήστε μια απάντηση