Μενού

Ναροντνικισμός

Ιδεολογία και κίνημα διανοουμένων στο αστικοδημοκρατικό στάδιο της
απελευθερωτικής πάλης στη Ρωσία (1861-1895), που εξέφραζε τα συμφέροντα των
αγροτών και τασσόταν ενάντια στη δουκοπαροικία και την ανάπτυξη του καπιταλισμού
στη Ρωσία και υπέρ της ανατροπής της απολυταρχίας με τη αγροτική επανάσταση. Ο
ναροντνικισμός ήταν μία από τις μορφές του ουτοπικού σοσιαλισμού, που
ισχυριζόταν ότι το πέρασμα στη σοσιαλιστική κοινωνία είναι δυνατό μόνο διαμέσου
της αγροτικής κοινότητας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860-70 υπήρχαν δύο
ρεύματα ναροντνικισμού, το επαναστατικό και φιλελεύθερο. Στα τέλη του 19ου αιώνα
ο Πλεχάνοφ, ο Λένιν και οι Ρώσοι μαρξιστές συνέτριψαν ιδεολογικά το
ναροντνικισμό.


Αφήστε μια απάντηση