Μενού

ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

1 . Στη φιλοσοφία ο νατουραλισμός σημαίνει την απόπειρα να ερμηνευθεί η κοινωνική εξέλιξη με τη βοήθεια των φυσικών νόμων .
2 . Στη λογοτεχνία παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και εκφράζει την ανάγκη της πιστής απεικόνισης της πραγματικότητας ..
3 . Στις εικαστικές τέχνες χρησιμοποιείται γενικά από τη κριτική για να δηλώσει την , ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο , πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας .
4 . Ο νατουραλισμός εκφράζεται και ως τρόπος , ως στάση ζωής ( βιοθεωρία ) σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος πρέπει να ζει φυσικά , ικανοποιώντας πρώτιστα τις βιολογικές του ανάγκες .


Αφήστε μια απάντηση