Μενού

Νεοανθρωπισμός

Κίνηση που εμφανίστηκε στη Γερμανία κατά τον 18ο αιώνα και η οποία ως βάση
του ανθρωπισμού θέτει τη δημιουργική αφομοίωση και ανάπτυξη του πνεύματος της
κλασικής αρχαιότητας και όχι τη μηχανική απομίμηση και αποστήθιση των κλασικών
συγγραμμάτων. Η κλασική γερμανική λογοτεχνία της εποχής εκείνης, με τους Γκαίτε,
Σίλλερ κ.ά, διαπνέεται από το αληθινό πνεύμα της αρχαιότητας και γι αυτό
ανυψώνει τον άνθρωπο στο επίπεδο του πραγματικού ανθρωπισμού.


Αφήστε μια απάντηση