Μενού

Νεοεγελιανισμός

Αναβίωση του εγελιανισμού, που σημειώθηκε, κυρίως στη Γερμανία, μετά το τέλος
του Β Παγκόσμιου πολέμου. Το 1928, μετά από συνέδριο στην Ολλανδία, ιδρύθηκε
διεθνής εταιρία για την καλλιέργεια των εγελιανών σπουδών. Κοινή αντίληψη που
συμμερίζονται ο νεοεγελιανοί είναι, ότι το πνεύμα αποτελεί τη βαθύτερη ουσία του
κόσμου. Στην κοινωνική και πολιτική ζωή, ο νεοεγελιανισμός έχει ροπή προς την
ολοκρατία και αποστρέφεται την ατομοκρατία.


Αφήστε μια απάντηση