Μενού

Νεοεμποροκρατισμός

Οικονομική τάση κρατικής περιφρούρησης της οικονομίας μιας χώρας γενικά, με την
αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση των εισαγωγών. Η τάση αυτή εμφανίστηκε στα
τέλη του 19ου αιώνα, στην περίοδο που ολοκληρώνεται η κεφαλαιοκρατική εξέλιξη.
Στη βάση της οικονομικής αυτής αντίληψης βρίσκεται η θέση, ότι ο τομέας της
κυκλοφορίας των προϊόντων έχει πρωτεύουσα θέση σε σχέση με τον τομέα της
παραγωγής.


Αφήστε μια απάντηση