Μενού

Νεοφασισμός

Όπως και ο νεοναζισμός, ο νεοφασισμός είναι πολιτική κίνηση στην Ιταλία, που
αποβλέπει στην αναβίωση του φασιστικού καθεστώτος, που ίδρυσε ο Μουσολίνι. Το
κόμμα που εκπροσωπούσε την κίνηση αυτή μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο ονομαζόταν
Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα. Για να παρεμποδίσει η κίνηση αυτή, η ιταλική Βουλή
ψήφισε νόμο κατά τον οποίο τιμωρείται αυστηρ όποιος, με αποιαδήοτε μορφή,
αναδιοργανώνει τις τάξεις του φασιστικού κόμματος ή δημιουργεί ομάδες κρούσεως,
κατά το πρότυπο των άλλοτε Ιταλών φασιστών.


Αφήστε μια απάντηση